in the Hive

Facem cel mai bine ceea ce ne place cel mai mult.

Productivitatea factorilor de productie January 5, 2010

Filed under: economie — inthehive @ 18:28
Tags: , , , , , ,

          Expresia sintetica a eficientei utilizarii factorilor de productie este productivitatea, rodnicia sau randamentul factorilor de productie. Aceasta poate fi determinata la nivel de firma, ramura economica si economie nationala.

          Cat de mare este rodnicia, randamentul factorilor de productie, se apreciaza cu ajutorul nivelului productivitatii.

          Nivelul productivitatii se determina ca un raport intre rezultatele obtinute de producator (productia) si efectele depuse pentru a obtine aceste rezultate (cantitatea de factori de productie utilizati).

          Astfel, W = Q/F

          W – Nivelul productivitatii

          Q – Volumul bunurilor economice produse, exprimat, dupa caz, in unitati fizice (kg, m, bucati, etc.) sau unitati monetare (lei, dolari, euro, etc.), ca valoare a productiei.

          F – Factorul (factorii) de productie utilizat(i), exprimat si el, dupa caz, in unitati fizice sau monetare ca valoare.

          O productivitate mai mare are o importanta economica deosebita, pentru ca astfel:

          – se reduce costul total mediu

          – este atenuata tensiunea dintre nevoi si resurse

          – se mareste competitivitatea produselor

          – se poate mari salariul fara a genera inflatie

          – se pot diminua preturile si se poate mari salariul real

          – se asigura cresterea bunastarii, a standardului de viata

          In teoria si practica economica contemporana sunt consacrate doua forme de determinare si analiza a acesteia: productivitatea partiala si globala.

          Productivitatea partiala reflecta productivitatea obtinuta prin utilizarea unui singur factor de productie, acest fiind considerat ca aflandu-se la baza activitatii respective.

          – Productivitatea partiala medie: Wx = Q/L

          – Productivitatea partiala marginala: Wmgx = ΔQ/ΔL

          Productivitatea globala indica productivitatea obtinuta prin utilizarea tuturor factorilor de productie implicati. Aceasta arata performanta de ansamblu a factorilor de productie din a caror combinare a rezultat efectul util.

          – Productivitatea globala medie: Wg = ∑Q/∑L+∑K+∑Q (L-munca, K-capital, P-pamant)

          – Productivitatea globala marginala: Wgmg = ΔQ/ΔL+ΔK+ΔP

          Productivitatea marginala exprima variatia rezultatelor obtinute prin modificarea cu o unitate a unuia, mai multora sau a tuturor factorilor de productie. Ea fundamenteaza decizia producatorului privind oportunitatea si viabilitatea modificarii (cresterea sau scaderea) cantitatii de factori de productie utilizati. Pe scurt, reprezinta eficienta ultimei unitati din factorul de productie atras si utilizat in activitatea economica.

          In cadrul acestor forme ale productivitatii, cea mai importanta este a muncii. Ea reprezinta factorul activ si determinant al oricarei activitati economice.

          Exista numerosi factori care conditioneaza nivelul productivitatii muncii, cei mai importanti fiind:

– gradul de organizare si conducere al activitatii

          – gradul de motivare al factorului munca

          – conditiile tehnice ale productiei

          – conditiile naturale

          – climatul social si conditiile de munca

          – nivelul de cointeresare al factorului munca

          Productivitatea in sens general insa, este influentata de urmatorii factori.

          – Factori naturali: conditii pedoclimatice, concentratia de zacamant mineralier, resursele de apa

          – Factori tehnici: tehnica si tehnologiile utilizate, combinarea factorilor de productie, organizarea productiei

          – Factori sociali: gradul de calificare al lucratorilor, relatiile de sindicate si patronat

          – Factori psihologici: motivatia muncii, climatul la locul de munca, climatul familial

          – Factori internationali: relatiile economice cu partenerii externi, nivelul productivitatii in celelalte tari

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s